Ekstern gjennomgang av Politiets sikkerhetstjeneste

Rapport fra Traavikutvalget, som har vurdert prioriteringer, ressursutnyttelse, arbeidsprosesser, kompetanse og organisering i Politiets sikkerhetstjeneste (PST).

Utvalget konkluderer med at tjenesten på flere områder arbeider godt og systematisk innenfor de rammer som er fastlagt av politiske myndigheter, der respekt for personvern og demokratiske rettigheter utgjør et sentralt element. Men utvalgets konstaterer samtidig at PST står overfor vesentlige utfordringer, og at det på flere områder foreligger et potensial for forbedringer.

Last ned rapporten (pdf, 1 mb)