Rapporter og planer

Ekstern kvalitetssikring av KVU om Hovedbanen Nord

På oppdrag fra Samferdselsdepartementet har Vista Analyse og Metier OEC gjennomført en ekstern kvalitetssikring (KS1) av Jernbanedirektoratets konseptvalgutredning (KVU) om Hovedbanen Nord.

Les KS1-rapporten her

Les Jernbanedirektoratets KVU om Hovedbanen Nord her