Endelig rapport for kildekodegjennomgang av løsning for digital smittesporing av koronaviruset

Ekspertgruppen for kodegjennomgang av løsningen for digital smittesporing er satt ned av Helse- og omsorgsdepartementet for gjennomgang av appen Smittestopp og bakenforliggende løsninger.

Les hele rapporten fra ekspertgruppen for kildekodegjennomgang av Smittestopp