Endring av forskrift om forbud mot omsetning i Norge av bestemte genmodifiserte produkter

Saken gjelder vedtak om forbud mot omsetning av den genmodifiserte rapslinjen GT73 fra Monsanto, USA.