Endring i forskrift om det europeiske sjøsikkerhetsbyrået EMSA (European Maritime Safety Agency)

Nærings- og fiskeridepartementet sender med dette på høring forslag om endringer i forskrift 11. mars 2011 nr. 271 om det europeiske sjøsikkerhetsbyrået EMSA (European Maritime Safety Agency).

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 31.03.2022