Endring og utvidelse av stykkprisordningen

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Justis- og politidepartementet

Frist: 26.04.2005

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 26.04.2005

  • Høringsfrist: 26.04.2005