Endringer i barnevernloven: Nye bestemmelser om midlertidig plassering av barn utsatt for menneskehandel i institusjon

Formålet med de nye bestemmelsene er å ivareta barnas umiddelbare behov for beskyttelse og omsorg.

Endringer i barnevernloven – nye bestemmelser om midlertidig plassering av barn utsatt for menneskehandel i institusjon.