Endringer i barnevernloven: Nye bestemmelser om midlertidig plassering av barn utsatt for menneskehandel i institusjon

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Formålet med de nye bestemmelsene er å ivareta barnas umiddelbare behov for beskyttelse og omsorg.

Endringer i barnevernloven – nye bestemmelser om midlertidig plassering av barn utsatt for menneskehandel i institusjon.