Veiledningsnotat: Endringer i forskrift om konsekvensutredninger

I dette veiledningsnotatet redegjøres det for endringene i forhold til tidligere forskrift. Det legges særlig vekt på endringer av betydning for planleggingen etter pbl. I denne sammenheng er det også tatt med noen kommentarer og presiseringer av betydning for forståelsen av forskriften som helhet.

Endringer i forskrift om konsekvensutredninger (pdf)