Endringer i reglene om konkurskarantene

Høringsfrist 04.04.2005

Justisdepartementet sender med dette på høring et høringsnotat med forslag til endringer i reglene om konkurskarantene i konkursloven. (22.12)

Status: Under behandling

Høringsfrist: 04.04.2005

  • Høringsfrist: 04.04.2005