Forskrift om endring i forskrift om valg til Stortinget, fylkesting og kommunestyrer (valgforskriften)

Kommunal- og regionaldepartementet sendte 19. mars 2009 ut høring med forslag til endringer i valgforskriften.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 11.05.2009