Ot.prp. nr. 32 (2008-2009)

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgjevar: Kommunal- og regionaldepartementet

Om lov om endringar i valgloven og kommuneloven (tidlegrøyster, valobservasjon mv.)

Om lov om endringar i valgloven og kommuneloven (tidlegrøyster, valobservasjon mv.)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget