Endringslov til arbeidsmiljøloven og allmenngjøringsloven mv.

Lov om endringer i arbeidsmiljøloven og allmenngjøringsloven mv. (håndheving av innleie- og likebehandlingsreglene og Arbeidstilsynets krav om opplysninger mv.)

Endringslov til arbeidsmiljøloven og allmenngjøringsloven mv.

Se loven på lovdata.no