Rapporter og planer

Et modernisert og forenklet lønns- og forhandlingssystem i staten

Rapport fra partssammensatt gruppe bestående av Kommunal- og moderniseringsdepartementet, LO Stat, Unio og YS Stat.

Under forhandlingene om ny hovedtariffavtale i staten for perioden 1. mai 2016 til 30. april 2018, inngikk staten én hovedtariffavtale med Akademikerne, og tre likelydende hovedtariffavtaler med LO Stat, Unio og YS Stat.

Protokolltilførsel nr. 2 i begge hovedtariffavtaler gir mandater for arbeid med et modernisert og forenklet lønns- og forhandlingssystem. Mandatene for arbeidet med nytt lønns- og forhandlingssystem er noe ulike i de to hovedtariffavtalene.

Se rapporten fra den partssammensatte gruppen bestående av Kommunal- og moderniseringsdepartementet, LO Stat, Unio og YS Stat:

Et modernisert og forenklet lønns- og forhandlingssystem i staten (pdf).