Fremtidig lønns- og forhandlingssystem i staten

Utredning fra partsammensatt gruppe bestående av Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Akademikerne

Under forhandlingene om ny hovedtariffavtale i staten for perioden 1. mai 2016 til 30. april 2018, inngikk staten én hovedtariffavtale med Akademikerne, og tre likelydende hovedtariffavtaler med LO Stat, Unio og YS Stat.

Protokolltilførsel nr. 2 i begge hovedtariffavtaler gir mandater for arbeid med et modernisert og forenklet lønns- og forhandlingssystem. Mandatene for arbeidet med nytt lønns- og forhandlingssystem er noe ulike i de to hovedtariffavtalene.

Se utredningen fra den partssammensatte gruppen bestående av Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Akademikerne:

Fremtidig lønns- og forhandlingssystem i staten (pdf)