Etiske retningslinjer for næringslivskontakt i forsvarssektoren

Mai 2011

Etiske retningslinjer for næringslivskontakt i forsvarssektoren (pdf, 338 kb.)