Etiske retningslinjer for næringslivskontakt i forsvarssektoren

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Forsvarsdepartementet

Mai 2011

Etiske retningslinjer for næringslivskontakt i forsvarssektoren (pdf, 338 kb.)