EU-EØS. Energi. Anmodning om synspunkter på EU Kommisjonens forslag om en strategisk energiteknologi-plan

EU-Kommisjonen publiserte den 22. november 2007 en meddelelse om en strategisk energiteknologi-plan (SET-planen) for forskning og utvikling av lavkarbonteknologi. SET-planens overordnede mål er å stimulere til økte investeringer innen lavkarbonteknologi.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 19.02.2008