Europakommisjonens vårprognose 2017

Europakommisjonen la 11. mai frem nye anslag for den økonomiske utviklingen i EU for 2016 - 2018. Anslagene viser marginalt bedre utsikter enn anslått i februar.

Les finansråd Bjarne Stakkestads sammendrag av Europakommisjonens vårprognose her.