Evaluering av KRDs og NHDs tilskudd til Ungt Entreprenørskap

Rapporten er en evaluering av den økonomiske støtten Nærings- og Handelsdepartementet og Kommunal- og Regionaldepartementet gir til Ungt Entreprenørskap. Evalueringen er utført av Nordlandsforskning.

Rapporten er en evaluering av den økonomiske støtten Nærings- og Handelsdepartementet og Kommunal- og Regionaldepartementet gir til Ungt Entreprenørskap. Evalueringen er utført av Nordlandsforskning.

Ungt Entreprenørskap er en ideell, landsomfattende organisasjon som ble etablert i 1997 med hovedformål å samarbeide med skoleverket, næringsliv og andre aktører for å stimulere til entreprenørskap i utdanningen.