Evaluering av Norges forskningsråd

Evalueringen av Norges forskningsråd er gjennomført av Technopolis Group på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet.

Delrapporter

Presentasjon av evalueringen