F-06-19 Forskrift om opptak til høgre utdanning

Kunnskapsdepartementet fastsette 27. november 2019 forskrift om opptak til høgre utdanning (opptaksforskrifta) med heimel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler (uhl.). Det er gjort endringar i §§ 2-2, 3-3, 3-4, 3-8, 3-10, 4-2, 4-7, 4-8, 4-10, 5-2 (utgår), 7-3, 7-5, 7-6 (utgår), 7-7 og 9-1 i forskrifta.

Kunnskapsdepartementet fastsette 27. november 2019 forskrift om opptak til høgre utdanning (opptaksforskrifta) med heimel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler (uhl.). Det er gjort endringar i §§ 2-2, 3-3, 3-4, 3-8, 3-10, 4-2, 4-7, 4-8, 4-10, 5-2 (utgår), 7-3, 7-5, 7-6 (utgår), 7-7 og 9-1 i forskrifta.

Rundskriv F-06-19.pdf

Vedlegg til Rundskriv F-06-19.pdf