Rapport om fagskoleutdanning og kvalifikasjonsrammeverk

En arbeidsgruppe har lagt frem en anbefaling til Kunnskapsdepartementet om fagskoleutdanningenes forhold til EQF og nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk

En arbeidsgruppe har lagt frem en anbefaling til Kunnskapsdepartementet om fagskoleutdanningenes forhold til The European Qualification Framework (EQF) og nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk.

 Arbeidsgruppen anbefaler blant annet at:

  • et nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk innføres for alle nye fagskoleutdanninger.
  • kvalifikasjonsrammeverket blir en frivillig ordning for allerede godkjente fagskoleutdanninger.
  • fagskolepoeng får en offisiell status som et mål på normert arbeidsmengde for fagskoleutdanning.
  • videre arbeid tar utgangspunkt i fagskoleutdanningene naturlig hører hjemme på EQF-nivå 5 og 6.
  • det settes av ressurser til seminarer for, og kursing av, de som skal utforme rammeverket.

Klikk her for å åpne rapporten "Anbefaling til Kunnskapsdepartementet om fagskoleutdanningenes forhold til EQF og nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk” (pdf)