Kvinner, fred og sikkerhet: Strategisk plan 2011-2013 - Fremdriftsrapport 2011

Den første fremdriftsrapporten for regjeringens oppfølgingsarbeid med FNs resolusjon om kvinner, fred og sikkerhet er nå klar. Rapporten gir en detaljert oversikt over hvordan Norge bidrar til å styrke kvinners deltakelse i arbeidet for å forhindre og løse konflikter, og for å forebygge og beskytte mot seksualisert vold i konflikt.

Den første fremdriftsrapporten for regjeringens oppfølgingsarbeid med FNs resolusjon om kvinner, fred og sikkerhet er nå klar. Rapporten gir en detaljert oversikt over hvordan Norge bidrar til å styrke kvinners deltakelse i arbeidet for å forhindre og løse konflikter, og for å forebygge og beskytte mot seksualisert vold i konflikt. 

Regjeringen lanserte ”Kvinner, fred og sikkerhet: Strategisk plan 2011-2013” i januar 2011. Planen er et rammeverk for regjeringens gjennomføring av FNs sikkerhetsråds resolusjon 1325 og de øvrige resolusjonene om kvinner, fred og sikkerhet.

Kvinner, fred og sikkerhet: Strategisk plan 2011-2013 - Fremdriftsrapport 2011 (pdf)