FNs barnekonvensjon

Konvensjonsteksten, kortversjoner og plakater

FNs barnekonvensjon - norsk (PDF)
FNs barnekonvensjon - engelsk
Kortversjon- bokmål
Kortversjon- nynorsk
Kortversjon- engelsk
Kortversjon- spansk

Plakater

FNs barnekonvensjon – plakater – bokmål (PDF)
FNs barnekonvensjon – plakater – nynorsk (PDF)
FNs barnekonvensjon – plakater – samisk (PDF)