FNs barnekonvensjon

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Barne- og familiedepartementet

Konvensjonsteksten, kortversjoner og plakater.

Konvensjonsteksten

Kortversjon

Plakater