Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Folkeregisterloven

LOV-1970-01-16-1 Lov om folkeregistrering

For hver herreds- og bykommune føres folkeregister over enhver som er bosatt i kommunen. Etter regler som fastsettes av Kongen, skal det dessuten føres et sentralt register over de personer som er eller har vært bosatt i Norge og andre som det er fastsatt fødselsnummer eller D-nummer for. Departementet kan bestemme at to eller flere kommuner skal utgjøre ett folkeregisterdistrikt. Staten sørger for føringen av folkeregistrene og bærer kostnadene ved deres virksomhet.

For hver herreds- og bykommune føres folkeregister over enhver som er bosatt i kommunen. Etter regler som fastsettes av Kongen, skal det dessuten føres et sentralt register over de personer som er eller har vært bosatt i Norge og andre som det er fastsatt fødselsnummer eller D-nummer for. Departementet kan bestemme at to eller flere kommuner skal utgjøre ett folkeregisterdistrikt. Staten sørger for føringen av folkeregistrene og bærer kostnadene ved deres virksomhet.

Se loven på lovdata.no

Tilhørende tolkningsuttalelser

Til toppen