Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Folkeregisterloven

Lov 9. desember 2016 nr. 88 om folkeregistrering (folkeregisterloven)

Det skal være et sentralt personregister for Norge, kalt Folkeregisteret. Lovens formål er å legge til rette for sikker, korrekt og effektiv registrering av grunnleggende personopplysninger om den enkelte, herunder hvilke personer som er bosatt i Norge. Loven skal sikre at registreringspliktige personer tildeles et unikt identifikasjonsnummer. Loven skal bidra til at opplysningene i Folkeregisteret skal kunne brukes til myndighetsoppgaver og offentlig forvaltning, forskning, statistikk og til å ivareta grunnleggende samfunnsbehov.

Se loven på lovdata.no

Tilhørende tolkningsuttalelser

Til toppen