Forbrukerklageloven

Lov 1. mars 2017 om Forbrukerklageutvalget

Forbrukerklageutvalget behandler klager om kjøp av ting og ytelser, om håndverkertjenester etter håndverkertjenesteloven og om avtaler etter angrerettloven.

Se loven på lovdata.no