Forbrukertvistloven

Lov 28. april 1978 nr. 18 om behandling av forbrukertvister (forbrukertvistloven)

Se loven på lovdata.no

Tilhørende tolkningsuttalelser