Forebygging av internettrelaterte overgrep mot barn

Justisminister Knut Storberget oppnevnte 1. juli 2006 en arbeidsgruppe som skulle se nærmere på forebygging av internettrelaterte overgrep mot barn.

Justisminister Knut Storberget oppnevnte 1. juli 2006 en arbeidsgruppe som skulle se nærmere på forebygging av internettrelaterte overgrep mot barn. I dag overleverer arbeidsgruppens leder, Grete Faremo, rapporten til justisministeren.

Direkte rapporteringsknapp til politiet, etablering av en norsk utgave at britiske Task Force on Child Protection on the Internet og mer forskning. Dette er noen av tiltakene justisministeren fikk presentert av arbeidsgruppen som har hatt i oppdrag å forebygge internettrelaterte overgrep.

Les hele rapporten til arbeidsgruppen her (pdf: 528 Kb).