Forebygging av internettrelaterte overgrep mot barn - levert 30. januar 2007

I juni i fjor nedsatte justisminister Knut Storberget en arbeidsgruppe for å vurdere hvordan man kan hindre internettrelaterte overgrep. Arbeidsgruppa leverte sine forslag 30. januar 2007.

Arbeidsgruppa, som ble ledet av Grete Faremo, har samlet og innhentet kunnskap om barns bruk av internett. Gruppen foreslo også tiltak som skal hindre internettrelaterte overgrep mot barn, blant annetetter erfaringar fra utlandet.

Direkte rapporteringsknapp til politiet, etablering av en norsk utgave at britiske Task Force on Child Protection on the Internet og mer forskning. Dette er noen av tiltakene justisministeren fikk presentert av arbeidsgruppen.

Les arbeidsgruppens rapport her.