Foredrag til Kongelig resolusjon om verneplan for skog

Miljøverndepartementet (MD) tilrår med dette opprettelse av 8 nye naturreservater i medhold av lov om naturvern.

Miljøverndepartementet (MD) tilrår med dette opprettelse av 8 nye naturreservater i medhold av lov om naturvern.

Les Kongelig resolusjon. (pdf)