Foredrag til Kongelig resolusjon om verneplan for skog samt utvidelse av Rinnleiret naturreservat

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Miljøverndepartementet

Miljøverndepartementet (MD) tilrår opprettelse av 24 nye verneområder i medhold av lov om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven).

Her kan du lese hele foredraget:

Fra Klårtjønnhaugen i Overhalla kommune. Marisko. Fotograf: Kristian Julien

Fra Klårtjønnhaugen i Overhalla kommune. Marisko. Fotograf: Kristian Julien (Foto: Kristian Julien)