Foretaksstraff og korrupsjon

En utredning for Justis- og beredskapsdepartementet

Ved oppnevningsbrev fra Justis- og beredskapsdepartementet 31. mai 2018, ble advokat Knut Høivik tildelt oppdraget med å evaluere reglene om foretaksstraff og korrupsjon.

Utredning: Foretaksstraff og korrupsjon (PDF)