Forsiden

Forskrift etter konsesjonsloven § 7 om nedsatt konsesjonsgrense for Bamble kommune, Telemark fylke

Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 03.01.2007 med hjemmel i lov 28. november 2003 nr. 98 om konsesjon for erverv av fast eiendom (konsesjonsloven) mv. § 7 første ledd, jfr. vedtak av 28. november 2003 nr. 1401.

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov