Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Konsesjonsloven

LOV-2003-11-28-98 Lov om konsesjon ved erverv av fast eiendom (konsesjonsloven) mv.

Loven har til formål å regulere og kontrollere omsetningen av fast eiendom for å oppnå et effektivt vern om landbrukets produksjonsarealer og slike eier- og bruksforhold som er mest gagnlige for samfunnet, bl.a. for å tilgodese:

  1. framtidige generasjoners behov 
  2. landbruksnæringen 
  3. behovet for utbyggingsgrunn 
  4. hensynet til miljøet, allmenne naturverninteresser og friluftsinteresser
  5. hensynet til bosettingen.
Se loven på lovdata.no

Tilhørende forskrifter

Tilhørende tolkningsuttalelser

Til toppen