Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forskrift om opphevelse av forskrift om konsesjonsfrihet for visse erverv av fast eiendom, Finnmark av 30. mars 1990 nr. 289

Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 23. juni 2009 med hjemmel i lov 28. november 2003 nr. 98 om konsesjon ved erverv av fast eiendom (konsesjonsloven) mv. § 2 og delegeringsvedtak av 28. november 2003 nr. 1401.

Tilhørende lov

Til toppen