Forsiden

Høring - Odelslovutvalgets innstilling NOU 2003:26 om odels- og åsetesretten

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.07.2004

Vår ref.:

 

Deres ref

Vår ref

Dato

200303127-/EDA

13.11.2003

Høringsbrev – Odelslovutvalgets innstilling NOU 2003:26 om odels- og åsetesretten

Vedlagt for uttalelse oversendes Odelslovutvalgets innstilling NOU 2003:26 om odels- og åsetesretten. Det bes om at høringsinstansene selv underretter underliggende eller tilsluttede organer som bør forelegges innstillingen.

Høringsfristen er 1. juli 2004.

For å lette arbeidet med å sortere høringsuttalelsene anmodes det om at merknadene skrives kronologisk ut fra systemet i innstillingen. Det bes videre om at høringssvarene sendes elektronisk til postmottak@ld.dep.no. Innstillingen og høringsbrevet ligger også under http://www.regjeringen.no/nb/dep/lmd/dok/Horinger/Horingsdokumenter/2003/Horing-Odelslovutvalgets-innstilling-NOU.html?id=96086

1 Vedlegg

Med hilsen

Inger Grette (e.f.)
avdelingsdirektør

Erlend Stabell Daling

 • Bondekvinnelaget
 • Bygdeungdomslaget
 • Den norske advokatforening
 • Den norske dommerforening
 • Departementene
 • Fylkeskommunene
 • Fylkeslandbruksstyrene
 • Fylkesmennene
 • Innlandsprogrammet i Sør-Trøndelag, c/o Sør-Trøndelag fylkeskommune
 • Jenter i Skogbruket
 • Kommunene
 • Kommunenes Sentralforbund
 • Likestillingsrådet
 • Norges Bondelag
 • Norges eiendomsmeglerforbund
 • Norges Skogeierforbund
 • Norsk Bonde- og Småbrukarlag
 • NORSKOG
 • Næringslivets Hovedorganisasjon
 • Sametinget
 • Statens landbruksforvaltning

Har du Acrobat Reader versjon 5.0.1 kan det være problemer å åpne høringsuttalelsene (blanke sider), dette kan du løse ved å laste ned en ny gratis versjon av Acrobat Reader

Høringsuttalelser:

Tove M. Bolstad

Uttalelse

Den norske advokatforening

Uttalelse

Departementene:

Arbeids- og administrasjonsdepartementet

Uttalelse

Finansdepartementet

Uttalelse

Forsvarsdepartementet

Uttalelse

Helsedepartementet

Uttalelse

Justis- og politidepartementet

Uttalelse

Kommunal- og regionaldepartementet

Uttalelse

Nærings- og handelsdepartementet

Uttalelse

Miljøverndepartementet

Uttalelse

Samferdselsdepartementet

Uttalelse

Utdannings- og forskningsdepartementet

Uttalelse

Utenriksdepartementet

Uttalelse

Fylkeskommunene:

Møre og Romsdal fylke

Uttalelse

Nord-Trøndelag fylke

Uttalelse

Fylkeslandbruksstyrene:

Fylkeslandbruksstyret i Akershus

Uttalelse

Fylkeslandbruksstyret i Aust-Agder

Uttalelse

Fylkeslandbruksstyret i Buskerud

Uttalelse

Fylkeslandbruksstyret i Hedmark

Uttalelse

Fylkeslandbruksstyret i Hordaland

Uttalelse

Fylkeslandbruksstyret i Møre og Romsdal

Uttalelse

Fylkeslandbruksstyret i Nordland

Uttalelse

Fylkeslandbruksstyret i Nord-Trøndelag

Uttalelse

Fylkeslandbruksstyret i Oppland

Uttalelse

Fylkeslandbruksstyret i Oslo

Uttalelse

Fylkeslandbruksstyret i Rogaland

Uttalelse

Fylkeslandbruksstyret i Sogn og Fjordane

Uttalelse

Fylkeslandbruksstyret i Sør-Trøndelag

Uttalelse

Fylkeslandbruksstyret i Telemark

Uttalelse

Fylkeslandbruksstyret i Troms

Uttalelse

Fylkesmennene:

Fylkesmannen i Møre og Romsdal

Uttalelse

Fylkesmannen i Nordland

Uttalelse

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Uttalelse

Fylkesmannen i Rogaland

Uttalelse

Fylkesmannen i Vestfold

Uttalelse

Fylkesmannen i Østfold

Uttalelse

Jenter i Skogbruket

Uttalelse

JURK Juridisk rådgiving for kvinner

Uttalelse

Kommunene:

Alstahaug kommune

Uttalelse

Bamble kommune

Uttalelse

Bardu kommune

Uttalelse

Bykle kommune

Uttalelse

Bærum kommune

Uttalelse

Bø kommune

Uttalelse

Fet kommune

Uttalelse

Finnøy kommune

Uttalelse

Fjaler kommune

Uttalelse

Flora kommune

Uttalelse

Fræna kommune

Uttalelse

Gol kommune

Uttalelse

Grimstad kommune

Uttalelse

Halsa kommune

Uttalelse

Haram kommune

Uttalelse

Hareid kommune

Uttalelse

Hemsedal kommune

Uttalelse

Herøy kommune

Uttalelse

Hjelmeland kommune

Uttalelse

Hol kommune

Uttalelse

Hå kommune

Uttalelse

Kvam kommune

Uttalelse

Lørenskog kommune

Uttalelse

Malvik kommune

Uttalelse

Mandal kommune

Uttalelse

Meldal kommune

Uttalelse

Namsskogan kommune

Uttalelse

Naustdal kommune

Uttalelse

Nedre Eiker kommune

Uttalelse

Notodden kommune

Uttalelse

Notodden kommune

Uttalelse

Nærøy kommune

Uttalelse

Oslo kommune

Uttalelse

Overhalla kommune

Uttalelse

Rauma kommune

Uttalelse

Rennebu kommune

Uttalelse

Rindal kommune

Uttalelse

Ringsaker kommune

Uttalelse

Rælingen kommune

Uttalelse

Rødøy kommune

Uttalelse

Røyrvik kommune

Uttalelse

Råde kommune

Uttalelse

Selbu kommune

Uttalelse

Seljord kommune

Uttalelse

Snillfjord kommune

Uttalelse

Stavanger kommune

Uttalelse

Steinkjer kommune

Uttalelse

Surnadal kommune

Uttalelse

Sømna kommune

Uttalelse

Sør-Aurdal kommune

Uttalelse

Sør-Fron kommune

Uttalelse

Kommunene i Sør-Odal

Uttalelse

Sørum kommune

Uttalelse

Tranøy kommune

Uttalelse

Ulstein kommune

Uttalelse

Vegårshei kommune

Uttalelse

Vikna kommune

Uttalelse

Vinje kommune

Uttalelse

Ørsta kommune

Uttalelse

Ål kommune

Uttalelse

Lars Peder Larsgård

Uttalelse

Likestillingsombudet

Uttalelse 1 og Uttalelse 2

Likestillingssenteret

Uttalelse

Norges Bondelag

Uttalelse

Norges Bygdekvinnelag

Uttalelse

Norges Bygdeungdomslag

Uttalelse

Norges eiendomsmeglerforbund

Uttalelse

Norges Skogeierforbund

Uttalelse

Norsk Bonde- og Småbrukarlag

Uttalelse

NORSKOG

Uttalelse

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

Uttalelse

Regionkontoret for Nord-Gudbrandsdal

Uttalelse

Sametinget

Uttalelse

Statens landbruksforvaltning

Uttalelse