Forskrift om allmenngjøring av tariffavtale for byggeplasser i Norge

Forskriften gjelder for faglærte og ufaglærte arbeidstakere som utfører bygningsarbeid på byggeplasser.

Se forskriften på lovdata.no