Høring – begjæring om fortsatt allmenngjøring av tariffavtale for byggeplasser i Norge

Med hjemmel i lov 4. juni 1993 nr. 58 om allmenngjøring av tariffavtaler mv. sender Tariffnemnda med dette begjæringen om fortsatt allmenngjøring av Fellesoverenskomsten for byggfag på høring.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 09.09.2016