Forskrift om allmenngjøring av tariffavtale for overnattings-, serverings- og cateringvirksomheter

Forskriften er fastsatt på grunnlag av Riksavtalen 2016–2018 mellom NHO og NHO Reiseliv på den ene siden og LO og Fellesforbundet på den annen side.

Se forskriften på lovdata.no