Høring – forslag til forskrift om allmenngjøring av tariffavtale for overnattings-, serverings- og cateringvirksomheter

Med hjemmel i lov 4. juni 1993 nr. 58 om allmengjøring av tariffavtaler mv. legger Tariffnemnda med dette frem forslag til forskrift om allmenngjøring av Riksavtalen 2016-2018 mellom NHO og NHO Reiseliv på den ene side og LO og Fellesforbundet på den annen side. Begjæringen om allmenngjøring er fremmet av LO 5. mai 2017. Forslaget til forskrift tar utgangspunkt i LOs påstand.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 29.09.2017