Forskrift om beskyttelse av opprinnelsesbetegnelser, geografiske betegnelser og betegnelser for tradisjonelt særpreg på landbruksbaserte næringsmidler

Fastsatt ved Kronprinsreg.res. 5. juli 2002 med hjemmel i lov av 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 21, § 23, § 28 og § 33, jf. delegeringsvedtak av 19. desember 2003 nr. 1790 og lov av 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) § 38 tredje ledd. Fremmet av Landbruksdepartementet (nå Landbruks- og matdepartementet). <br>Endringer: Endret ved forskrifter 24 okt 2003 nr. 1281, 13 feb 2004 nr. 383, 19 mars 2007 nr. 300, 18 mai 2007 nr. 526, 23 des 2009 nr. 1805, 17 des 2010 nr. 1852, 19 des 2011 nr. 1417, 18 des 2012 nr. 1327, 19 des 2013 nr. 1639, 22 des 2014 nr. 1900, 28 des 2015 nr. 1845.

 

 

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov