Forsiden

Forskrift om delvis allmenngjøring av Landsoverenskomsten for elektrofagene

Forskriften gjelder for bedrifter som utfører installasjon, montasje og vedlikehold av elektriske anlegg for automatisering, data, telekommunikasjon o.l. Forskriften gjelder for arbeidstakere som utfører slikt arbeid i slike bedrifter.

Se forskriften på lovdata.no