Høring - utkast til forskrift om allmenngjøring av Landsoverenskomsten for elektrofagene

Utsatt høringsfrist til 17. oktober 2014

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 19.09.2014