Forskrift om ekstraordinært tilskudd ved frakt av reinskrott for slaktesesongen 2010-2011

Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 20. september 2010 med hjemmel i Stortingets vedtak om Reindriftsavtalen.

Se forskriften på lovdata.no