Forskrift om endring av finansforetaksforskriften (revisjonsplikt for betalingsforetak med begrenset tillatelse)

Fastsatt av Finansdepartementet 9. desember 2020 med hjemmel i lov 10. april 2015 nr. 17 om finansforetak og finanskonsern (finansforetaksloven) § 2-10 femte ledd.

I

I forskrift 9. desember 2016 nr. 1502 om finansforetak og finanskonsern (finansforetaksforskriften) skal § 2-5 annet ledd lyde:

Finansforetaksloven § 8-16, § 8-18 til og med § 8-21 og § 21-2 til og med § 21-6, samt § 14-2 i forskriften her gjelder ikke for betalingsforetak med begrenset tillatelse.

II

Forskriften trer i kraft straks.