Forskrift om endring av forskift om godkjente (reinavla) avlsdyr av storfe av 13.01.99 nr 0068.

Fastsatt av Landbruksdepartementet 27.03.2003.

I innledningen under Kommisjonsvedtak skal det føyes inn tilslutt: 2002/8 EF.

§ 7. tredje ledd skal lyde:

En offentlig godkjent instans kan vedta at bare testede okser kan godkjennes til kunstig sædoverføring. Bruk av avlsokser eller oksesæd, eller egg eller embryo til avl, forutsetter at avls-/seminokse, og donorku ved omsetning av storfeegg, og donorku og sædgivende okse ved embryooverføring er identifisert. Identifisering skjer i form av bekreftet foreldreskapsattest på bakgrunn av blodtypebestemmelse, genomanalyse (DNA) som garanterer (gir) ekvivalente resultater og som er tilstrekkelige til å bekrefte med en sikkerhet på minst 99,0% identifikasjonen av renrasede dyr av storfe, eller annen metode godkjent av Statens Landbrukstilsyn og som gir resultater som er likverdige med blodtypebestemmelser.

I vedlegg 4b og vedlegg 4c punkt A, og vedlegg 4d punkt A og B skal det under punktet for blodtype stå følgende:

Blodtype eller likverdig test godkjent i henhold til EØS regelverket( spesifiser test og resultat):……….

Blood group or equivalent test approved in accordance with EAA agreement(specify test and results): Groupe sanguine ou examen èquivalent agree conformémentà la legislation communautaire EAA (specifies l’examen et ses resultants) (2002/8 EC):

I vedlegg 5b, pkt 8 og vedlegg 5c, 5d, 5e, 5f punkt 9 skal det stå følgende:

Blodtype ( 1>) eller likverdig test godkjent i henhold til EØS regelverket (2002/8 EF) ( spesifiser test og resultat):.............................

 

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov