Forskrift om godkjente (reinavla) avlsdyr av storfe

Fastsatt av Landbruksdepartementet (nå Landbruks- og matdepartementet) 13. januar 1999 med hjemmel i lov av 4. desember 1992 nr. 130 om husdyravl § 3, § 4.<br> EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg I direktiv 77/504/EØF (som endret ved direktiv 2008/73/EF, vedtak 2009/436/EF og direktiv 2009/157/EF), direktiv 87/328/EØF, direktiv 88/124/EØF, direktiv 94/28/EØF (endret ved direktiv 2008/73/EF (som endret ved vedtak 2009/436/EF)), vedtak 96/463/EF, vedtak 94/515/EF, vedtak 96/80/EF, vedtak 96/509/EF, vedtak 96/510/EF, vedtak 2002/8/EF, direktiv 2005/24/EF, nr. 31 (vedtak 2005/379), direktiv 2008/73/EF, vedtak 84/247/EØF (som endret ved vedtak 2007/371/EF), vedtak 84/419/EØF (som endret ved vedtak 2007/371/EF) og vedtak 2006/427/EF.<br> Endringer: Endret ved forskrifter 27 mars 2003 nr. 408, 9 jan 2004 nr. 174, 18 mai 2006 nr. 532, 23 okt 2007 nr. 1173, 25 juni 2010 nr. 1053, 9 juli 2010 nr. 1132, 1 des 2010 nr. 1506, 7 juli 2011 nr. 763, 8 aug 2011 nr. 812.

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov