Forskrift om endring av forskrift om godkjente (reinavla) avlsdyr av storfe

Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 18.05.2006 med hjemmel i lov av 4. desember 1992 nr. 130 om husdyravl.

I innledningen skal følgende føres inn i hjemmelsfeltet:

”Direktiv 05/24/EF”

Ny § 5a skal lyde som følger:

§ 5a Sædlagre
Sædlagre skal være godkjent i henhold til forskrift om dyrehelsemessige vilkår for produksjon, lagring, import og eksport av oksesæd av 6/10 - 2003 nr. 1242.

Denne forskriften trer i kraft straks.

Ekstern lenke: Forskriften i fulltekst

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov