Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forskrift om endring av forskrift 20. desember 2000 nr. 1393 om kommunefordeling av grunnlaget for eigedomsskatt for kraftanlegg

Fastsatt av Finansdepartementet 18. mai 2016 med hjemmel i lov 6 juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane § 8 B-5.

I

I forskrift 20. desember 2000 nr. 1393 om kommunefordeling av grunnlaget for eigedomsskatt for kraftanlegg gjøres følgende endring:

§ 5 annet ledd skal lyde:

(2) Eigedomsskattepliktige kan påklaga Sentralskattekontoret for storbedrifter si avgjerd etter første leden til Skatteklagenemnda.

II

Endringen under I trer i kraft 1. juli 2016.

Tilhørende lov

Til toppen