Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forskrift om endring av forskrift 21. desember 2007 nr. 1766 til utfylling og gjennomføring mv. av skattebetalingsloven (skattebetalingsforskriften)

Fastsatt av Finansdepartementet 26. juni 2019 med hjemmel i lov 17. juni 2005 nr. 67 om betaling og innkreving av skatte- og avgiftskrav (skattebetalingsloven) § 11-4 fjerde ledd annet punktum.

I

I forskrift 21. desember 2007 nr. 1766 til utfylling og gjennomføring mv. av skattebetalingsloven (skattebetalingsforskriften) gjøres følgende endringer:

§ 11-4 –8 skal lyde:

11-4-8. Renter ved refusjon av engangsavgift ved utførsel av leiede-, leasede- og lånte motorvogner

Det skal ytes renter etter skattebetalingsloven § 11-4 ved refusjon av engangsavgift etter §§ 7-1 til 7-4 i forskrift 19. mars 2001 nr. 268 om engangsavgift på motorvogner, ved utførsel av leide og leasede motorvogner som er eller har vært registrert i Norge og som har vært benyttet i Norge i et avgrenset tidsrom på bakgrunn av en tidsbegrenset leie- eller leasingkontrakt. Dette gjelder også motorvogner som er lånt fra personer eller foretak hjemmehørende utenfor Norge og som tilbakeføres til utlåneren etter endt bruksperiode.

Det skal ytes renter etter skattebetalingsloven § 11-4 ved refusjon av engangsavgift etter § 7-9 i forskrift 19. mars 2001 nr. 268 om engangsavgift på motorvogner.

II

Endringene under I trer i kraft 1. juli 2019.

 

 

 

 

Til toppen