Forskrift om endring av landbruksfagskulane sin struktur og plass i skulesystemet - unntak frå lov om fagskulane i landbruket

Fastsatt ved kgl. res. av 8. juli 1988. Fremmet av Landbruksdepartementet.

Statens Reindriftsskule, Statens skogskule Steinkjer, Statens skogskule Brandbu, Statens skogskule Evenstad og Statens landbruksmaskinskule Blæstad førast ut av lov om fagskulane i landbruket sitt virkeområde.

Se forskriften på lovdata.no